JAG DELAR DEN RYMD

jag delar den rymd
där varje människa stämt möte
med sej själv
och där ingen människa fått
fotfäste i en annan
jag ser mej återvända till den plats
där mina tankar först fann sin verkan
den plats där jag lät mina tankar
och min längtan
skingras i blåsten som läkemedel
ur en framsträckt hand
och jag såg hur dom spreds
hur dom långsamt sjönk in över skogsbranterna
och dom slagna brustna sjöarna
som ännu en gång kontaktat mej i sömnen
för att säja att det är försent
och sedan viska
att det är meningen att det ska vara så
jag väntar tills du når mej
och du når mej från långt håll där
sorlet av röster och steg stannar av
och förvandlas till ekande minnen
här finns inte ett tecken på liv
bara vinden
vinden genom dom tomma salarna som
slutit sej samman
och gömmer på en avbruten svart ljusveke
som en gång färgat av sej
mellan en människas fingrar
och bäddats ner
bland bilderna i en rymdfarares gener
inte en rörelse av liv
här finns bara vinden
vinden och ett avlägset dröjande rop
ur själva landskapet
som påminner om en bön om hjälp
från någon som skadats utan återvändo men inte
lyckats göra slut på sitt lidande av egen kraft
Copyright © Bruno K. Öijer
Från diktsamlingen Det Förlorade Ordet